FTC: Web sitemiz ziyaretçi desteklidir; İçeriklerde bulunan bağlantılar aracılığıyla ürün/hizmet satın aldığınızda komisyon kazanabiliriz. Komisyonlar editoryal değerlendirmelerimizi etkilemez.

HTTP Durum Kodları Anlamları ve SEO Etkisi

HTTP durum kodları (HTTP Status Codes), web sitenizin sağlığı ve performansı üzerinde kritik bir role sahiptir. Bu üç haneli sayısal kodlar, tarayıcı ile sunucu arasındaki iletişimi düzenler ve arama motorlarına web sitenizin durumu hakkında önemli bilgiler sağlar. HTTP kodları, SEO stratejileri açısından oldukça önemlidir çünkü arama motorlarına web sitenizle nasıl etkileşimde bulunmaları gerektiğini ileten temel sinyaller içerir. Örneğin, 200 kodu başarılı bir yanıtı, 404 kodu ise istenen kaynağın bulunamadığını belirtir. Bu durum kodlarını doğru bir şekilde anlamak ve yönetmek, SEO stratejilerinizi güçlendirmek için son derece önemlidir.

HTTP Durum Kodları (HTTP Status Codes) Nedir?

HTTP durum kodları, bir web tarayıcısının yaptığı bir isteğe, sunucu tarafından verilen yanıtları belirten üç haneli sayısal kodlardır. Bu kodlar, tarayıcıya isteğin durumu hakkında bilgi verir ve iletişim sürecini düzenler. Peki bu tam olarak ne anlama geliyor?

Bir URL’yi ziyaret ettiğinizde veya bir bağlantıya tıkladığınızda, tarayıcınız bir HTTP isteği gönderir. Ardından, sunucu tarafından bir yanıt alınır ve tarayıcınız bu yanıtı işleyerek içinde HTTP sürümü, durum kodu ve durum metni bulunan bir durum satırını görüntüler. Örneğin, istek yerine getirilirse ve her şey doğru çalışırsa “HTTP/1.1 200 OK” yanıtı alabilirsiniz.

HTTP Durum Kodları ve Anlamları

İşte tüm HTTP durum kodları ve anlamları:

HTTP Durum KodlarıAçıklama
1xxBilgi (Informational)
100Continue – İstek kabul edildi ve işlem devam ediyor
101Switching Protocols – Protokol değiştiriliyor
2xxBaşarı (Successful)
200OK – İstek başarıyla tamamlandı
201Created – Yeni bir kaynak başarıyla oluşturuldu
202Accepted – İstek kabul edildi, ancak işlem henüz tamamlanmadı
203Non-authoritative Information – Yetkili Olmayan Bilgiler
204No Content – İstek başarıyla tamamlandı, ancak içerik yok
205Reset Content – İçeriği sıfırla
206Partial Content – Kısmi içerik
207Multi-Status – Çoklu durum
208Already Reported – Zaten Bildirildi
226IM Used – IM Kullanımı
3xxYönlendirme (Redirection)
300Multiple Choices – Birden fazla seçenek var, kullanıcı birini seçmeli
301Moved Permanently – Kaynak kalıcı olarak taşındı, yeni URI
302Found – Kaynak geçici olarak başka bir URI’de bulundu, geçici yönlendirme
303See Other – Farklı bir kaynağa GET isteği yapmayı gerektirir
304Not Modified – Kaynak, istemcinin önbelleğinde bulunuyor ve güncellenmedi
305Use Proxy – Proxy Kullan
306Proxy’yi Değiştir
307Temporary Redirect – Kaynak geçici olarak başka bir URI’de bulundu, ancak orijinal URI kullanılmalı
308Permanent Redirect – Kalıcı Yönlendirme
4xxİstemci Hatası (Client Error)
400Bad Request – İstek hatalı veya anlaşılamadı
401Unauthorized – Yetkilendirme hatası, kullanıcı kimlik bilgileri gerekli
402Payment Required – Ödeme gerekli
403Forbidden – Kaynağa erişim yasaklandı
404Not Found – İstenen kaynak bulunamadı
405Method Not Allowed – Belirtilen HTTP metodu kaynak üzerinde kullanılamaz
406Not Acceptable – Kabul edilemez
407Proxy Authentication Required – Proxy Kimlik Doğrulaması Gerekli
408Request Timeout – İstek zaman aşımına uğradı
409Conflict – İstek, kaynakta bir çatışma yarattı
410Gone – İstek yapılan kaynak artık mevcut değil
411Length Required – İstek, içeriğin uzunluğu belirtilmemiş
412Precondition Failed – Ön Koşul Başarısız
413Payload Too Large – İstek gövdesi çok büyük
414Request – URI Too Long – URI çok uzun
415Unsupported Media Type – Desteklenmeyen medya türü
416Requested Range Not Satisfiable – İstek Aralığı Tahmin Edilemez
417Expectation Failed – Beklenti Başarısız
418I am a teapot – Ben Bir Çaydanlığım (Hyper Text Coffee Pot Control protokolüne referans olarak 1998’de yapılmış bir 1 Nisan şakası)
421Misdirected Request – Yanlış Yönlendirilmiş İstek
422Unprocessable Entity – İşlenemeyen Varlık
423Locked – Kilitli
424Failed Dependency – Başarısız bağımlılık
425Too Early – Çok erken
426Upgrade Required – Güncelleme Gerekli
428Precondition Required – Gerekli Önkoşul
429Too Many Requests – İstek sıklığı sınırlarını aştı
431Request Header Fields Too Large – İstek Başlık Alanı Çok Geniş
444Connection Closed Without Response – Cevapsız Bağlantı Kapatıldı
451Unavailable For Legal Reasons – Yasal Sebeplerden Dolayı Kullanılamıyor
499Client Closed Request – İstemci İsteği Kapattı
5xxSunucu Hatası (Server Error)
500Internal Server Error – Genel sunucu hatası
501Not Implemented – İstek yapılamaz, henüz desteklenmiyor
502Bad Gateway – Sunucu, geçerli bir yanıt alamıyor
503Service Unavailable – Sunucu geçici olarak hizmet dışı
504Gateway Timeout – Sunucu, geçerli bir yanıt alamıyor (zaman aşımı)
505HTTP Version Not Supported – HTTP versiyonu desteklenmiyor
506Variant Also Negotiates – Sunucuda dahili konfigürasyon hatası
507Insufficient Storage – Yetersiz depolama
508Loop Detected – Döngü Algılandı
510Not Extended – Kaynağa erişim politikası talepte karşılanmadı
511Network Authentication Required – Ağ Kimlik Doğrulaması Gerekli
599Network Connect Timeout Error – Ağ Bağlantısı Zaman Aşımı
HTTP Durum Kodları

HTTP Kodları SEO’yu Nasıl Etkiler?

HTTP durum kodları, web sitenizin Google tarafından keşfedilmesine, anlaşılmasına ve sıralanmasına katkıda bulunan önemli işaretlerdir. Temel olarak, arama motoruna web sitenizle nasıl etkileşimde bulunması gerektiğini ileten bu kodlar, Google’a sayfanızın durumu hakkında değerli bilgiler sağlar.

Örneğin, Google 200 durum kodunu algılarsa, sayfanın teknik sorun olmaksızın başarılı bir şekilde kontrol edilebileceğini anlar. Diğer yandan, 404 durumuyla karşılaşıldığında, Google, sayfanın mevcut olmadığını bilir ve bu sayfayı dikkate almaz. Eğer 301 veya 302 durum kodlarıyla karşılaşılırsa, bu durumlar Google’a sayfanın başka bir hedefe taşındığını bildirir.

HTTP durum kodları web sitenizin SEO performansını etkileyebilir. Şimdi bu HTTP yanıtlarının her birine SEO perspektifinden bakalım.

2xx – Başarılı yanıtlar

2xx durum kodları, Google’ın sayfanızı ziyaret edebileceği, içeriğinizi analiz edebileceği ve potansiyel bir arama sonucu olarak SERP’te kullanabileceği anlamına gelir.

2xx HTTP kodları indekslenmeyi kesin olarak garanti etmese de, bir web sitesinin sağlıklı ve kullanılabilir olduğuna dair önemli bir işarettir. Sağlıklı siteler, daha yüksek arama sıralamalarıyla ilişkilendirilen üstün bir kullanıcı deneyimine katkıda bulunur. Başka bir deyişle, 200 durum kodu Google’ı memnun eder ve Google memnun olduğunda web siteniz kazançlı çıkar.

3xx – Yönlendirme

3xx durum kodları, arama motorlarına sayfanın yeni bir konuma yönlendirildiğini bildirir. Örneğin, web sayfanızın URL’sini değiştirdiğinizde bu durum kodları devreye girer. 3xx durum kodları kullanmak, sitenizin sağlığını sürdürmenize, içeriğinizi ve URL’lerinizi etkili bir şekilde yönetmenize, ayrıca kullanıcı deneyimini geliştirmenize yardımcı olan standart bir SEO uygulamasıdır.

SEO için oldukça önemli iki tür 3xx durum yanıtı bulunur:

  1. 301 Yönlendirmesi: Bu yanıt, Google’a bir sayfanın kalıcı olarak yeni bir hedefe taşındığını ve indeks kayıtlarının güncellenmesi gerektiğini belirtir. 301 yönlendirmesi, eski URL’nin artık kullanılmayacağını ve ziyaretçilerin otomatik olarak yeni konuma yönlendirileceğini gösterir. Bu, arama motorlarının yeni içeriği indeksleme ve kullanıcıların sorunsuz bir şekilde yeni sayfaya erişimini sağlama konusunda yardımcı olur.
  2. 302 Geçici Yönlendirme: Genellikle geçici bir değişiklik için kullanılan bu yanıt, sayfanın yeni bir konuma taşındığını, ancak bu değişikliğin kalıcı olmadığını gösterir. Bu durum kodu, eski URL’nin geçici bir süre için değiştirildiğini ve ziyaretçilerin daha sonra eski konuma geri yönlendirileceğini belirtir. 302 yönlendirmesi, özellikle belirli durumlar için uygun olabilir, ancak uzun vadeli değişiklikler için 301 yönlendirmesi daha uygundur.

Bu 3xx durum kodları, sitenizin yapısal değişikliklerini yönetirken arama motorlarına ve kullanıcılara doğru bilgi iletmek adına önemlidir. Düzenli olarak bu yönlendirmeleri kontrol etmek ve gerektiğinde güncellemek, SEO stratejinizi güçlendirmenin önemli bir parçasıdır.

4xx – İstemci hatası yanıtları

Arama motorları, 4xx hatası aldıklarında sayfanın erişilemez olduğunu anlarlar ve genellikle bu sayfayı dizine eklemekten vazgeçerler.

Web sitenizde zaman zaman birkaç erişilemeyen sayfa ortaya çıkabilir, ancak sitenizin önemli bir bölümünün sürekli olarak 4xx hataları döndürmesi, SEO performansınızı olumsuz yönde etkiler. Bu durum, Google’ın sitenizi bakımsız olarak değerlendirmesine neden olabilir ve sıralamanız bundan olumsuz etkilenebilir.

4xx durum kodlarının en yaygın olanı 404 hata kodudur ve genellikle 2 biçimde görünür:

  • Sabit 404 hatası – Sayfa gerçekte mevcut değil ve bu nedenle URL’nin dizine eklenmemesi gerekiyor.
  • Soft 404 hatası – “Sahte” bir web sunucusu yanıtı olarak tanımlanabilir. Soft bir 404 hatası, sayfa mevcut olmasa bile sayfayı 200 OK HTTP yanıt koduyla sunar.

5xx – Sunucu hatası yanıtları

5xx durum kodlarıyla karşılaşmak, arama motorları için ciddi bir engel teşkil eder. Bu kodlar, sayfaların görüntülenmesini engelleyen sunucu tarafı sorunlar olduğunu bildiren kodlardır. Eğer bu hatalar derhal çözülmezse, arama motorları, sayfalarınızın dizinini geçici veya kalıcı olarak kaldırmaya yönelebilir. Bu durum, web sitenizin arama sonuçlarındaki görünürlüğünün düşmesine ve hatta tamamen silinmesine neden olabilir.

5xx hataları genellikle bir web sitesinin çevrimdışı olduğu durumlarda ortaya çıkar (örneğin bakım veya beklenmeyen teknik sorunlar). Bu tür kritik sorunlar, SEO çalışmalarınıza önemli ölçüde zarar verebilir. Bu nedenle, bu hataların acilen giderilmesi, web sitenizin performansını ve arama motorlarındaki sıralamasını korumak adına büyük önem taşır.

Bazı yaygın http hataları ve çözüm önerilerine dair kılavuzlar:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu